<

Galerij

Diareeks ondergrondse autoparking Vrijdagmarkt te Gent

De gallerij bevat 694 foto's, hierdoor kan het even duren voor de beelden geladen worden.

Terug naar galerij overzicht

Door de toenemende commerciële activiteit in de Gentse binnenstad en het groeiende probleem van gebrek aan parkeerplaatsen besloot het Gentse Stadsbestuur een ondergrondse parkeergarage, van ongeveer 660 plaatsen, te bouwen onder de Vrijdagmarkt.

Dit gaf aanleiding tot bezorgdheid bij de middenstanders op de Vrijdagmarkt. Zoals gewoonlijk bij nieuwe projecten waren er voor-en tegenstanders.

Om een antwoord te kunnen geven op de vele vragen bij haar leden nam de Koninklijke Dekenij via haar deken Martin De Pauw en dekenin Marie-Claire De Bruycker reeds vanaf de voorbereidende fase contact op met het Stadsbestuur. Dit leidde tot een permanent overleg tussen de Dekenij, het Stadsbestuur en de aannemer, de tijdelijke firma Maes-Demeyer.

Ik kwam op het idee om de verschillende fasen van de werkzaamheden vast te leggen op dia's. Enerzijds om in geval van betwisting dit te kunnen staven met beeldmateriaal, anderzijds om deze ingrijpende gebeurtenis, voor één van de oudste pleinen van de stad, vast te leggen voor het nageslacht. Het werd uiteindelijk een omvangrijke en unieke collectie van 350 dia's. Aan de hand van de dia's kan men de diverse fasen van de opbouw van de parking volgen, van de eerste spadensteek tot en met de inhuldiging van de parking.

Het eindresultaat mag gezien worden. Een mooie en vlot bereikbare parking, beveiligd door cameras. De parking is ook een succes, in die mate dat hij nu als te klein wordt beschouwd.

Als eredeken wens ik mijn dank uit te spreken voor de constructieve samenwerking met het volledige stadsbestuur, in het bijzonder de burgemeester en schepen van openbare werken, alle stadsdiensten, de politie, de bouwheren, kortom iedereen betrokken bij de realisatie van de parking. Dezelfde goede samenwerking werd gerealiseerd met het marktbestuur. Het is een succes dat de markt steeds heeft plaats gevonden tijdens de werkzaamheden en vlot bereikbaar bleef.

Evenééns mijn dank voor de goede samenwerking binnen de Koninklijke Dekenij Vrijdagmarkt waarvan het bestuur bestond uit deken De Pauw, dekenin De Bruycker, secretaris Rooms, schatbewaarder Schamp en manus doe het al De Meester.

Ik hoop dat bij het zien van de dia's men eventjes terug keert naar het verleden en jullie evenééns deze boeiende periode in het leven van de Vrijdagmarkt kunnen herbeleven. Martin De Pauw Eredeken Koninklijke Dekenij Vrijdagmarkt